"Атум реклами" ООД експлоатира рекламни и указателни табели на стълбове в повече от 30 града на България от 1994 г.
Разполага със собствени рекламни съоръжения билборди, арки, ситилайтове разположени в Пловдив и Пазарджик.

 
 
Проект № BG16RFOP002-2.073-8831-C01
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“